Duy Phan

Hủ Tiếu Nam Vang ở Chợ Đêm Cần Thơ
Mỗi khi muốn ăn món này mình chỉ ghé quán này thôi.
Ngon, sạch sẽ