Ngọc Linh

Bánh mì O Tho Huế - chỉ lên đèn bán sau 5h... ăn một lần là nhung nhớ. Vì lâu lâu có cơ hội mới ra một lần nên lần nào mình cũng kêu gấp đôi nhân ăn cho đã. Huế đâu chỉ có bún bò, bánh bột lọc... bánh mì O Tho cũng nhức cái nách