NG Tam

Thám hiểm Hang Va - hang động nước ngầm quý hiếm nằm trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình tuyệt đẹp của nước Việt Nam