Naru May

Nắm tay nhau băng rừng lội suối khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó - Cao Bằng