02 GIẢI NHẤT

01 chiếc điện thoại
Samsung Galaxy S22 Ultra

02 GIẢI NHÌ

01 chiếc điện thoại
Samsung Galaxy S22 Plus

200 GIẢI MAY MẮN

Mỗi giải thưởng bao gồm 01 thẻ điện thoại có giá trị 100,000 VNĐ.

STT Họ và tên Số điện thoại Giải thưởng
1 Phương Hồng 0376136xxx Thẻ điện thoại 100K
2 Lại Minh Cường 0823345xxx Thẻ điện thoại 100K
3 Thu Hoàng 0353462xxx Thẻ điện thoại 100K
4 Liêm Thanh Trân 0937876xxx Thẻ điện thoại 100K
5 Hoa BC 0866646xxx Thẻ điện thoại 100K
6 Bé Phong Oanh 0979088xxx Thẻ điện thoại 100K
7 Lê Văn Hải 0928146xxx Thẻ điện thoại 100K
8 Liêm Giang 0764955xxx Thẻ điện thoại 100K
9 Oanh Oanh 0846309xxx Thẻ điện thoại 100K
10 Hoa Mi Cúc 0703914xxx Thẻ điện thoại 100K
11 Hoang Thu Ho 0932647xxx Thẻ điện thoại 100K
12 Lê Bình 0838048xxx Thẻ điện thoại 100K
13 Đạt Lê 0399817xxx Thẻ điện thoại 100K
14 Vũ Thị Phương 0395048xxx Thẻ điện thoại 100K
15 Ha Na 0764668xxx Thẻ điện thoại 100K
16 Đỗ Giang 0764430xxx Thẻ điện thoại 100K
17 Không Đau Khổ 0584238xxx Thẻ điện thoại 100K
18 Bảo Châu CC 0834174xxx Thẻ điện thoại 100K
19 Thoa Đài 0773860xxx Thẻ điện thoại 100K
20 Cúc Hoạ Mi 0707663xxx Thẻ điện thoại 100K
21 An Thanh 0327442xxx Thẻ điện thoại 100K
22 Nguyễn Tiến Tùng 0776643xxx Thẻ điện thoại 100K
23 Hoa Hoa 0928145xxx Thẻ điện thoại 100K
24 Đỗ Thị Lý 0563806xxx Thẻ điện thoại 100K
25 Đỗ Thị Hoài Thu 0948228xxx Thẻ điện thoại 100K
26 Liễu Nguyễn 0768153xxx Thẻ điện thoại 100K
27 Nguyễn Phượng 0703926xxx Thẻ điện thoại 100K
28 Nguyễn Hoa 0828545xxx Thẻ điện thoại 100K
29 Phong Nam Phong 0767790xxx Thẻ điện thoại 100K
30 Nguyễn Thêm 0867155xxx Thẻ điện thoại 100K
31 Thùy Chi 0355798xxx Thẻ điện thoại 100K
32 Lan Hương 0833909xxx Thẻ điện thoại 100K
33 Gái Họ Bùi 0773959xxx Thẻ điện thoại 100K
34 Đình Vũ 0943604xxx Thẻ điện thoại 100K
35 Nhím Nhím 0888602xxx Thẻ điện thoại 100K
36 Minh Vũ 0707126xxx Thẻ điện thoại 100K
37 Thu Hà 0765500xxx Thẻ điện thoại 100K
38 Vũ Quốc Thông 0938626xxx Thẻ điện thoại 100K
39 Kim Anh Nguyễn 0902145xxx Thẻ điện thoại 100K
40 Nguyễn Đăng Khoa 0936526xxx Thẻ điện thoại 100K
41 Le Jame 0821554xxx Thẻ điện thoại 100K
42 Han Nguyen 0966214xxx Thẻ điện thoại 100K
43 Hải Nguyên Nguyễn 0988646xxx Thẻ điện thoại 100K
44 Tran Huong 0977105xxx Thẻ điện thoại 100K
45 Xuân Biên Giới 0911475xxx Thẻ điện thoại 100K
46 Nhung Lê Phương 0714452xxx Thẻ điện thoại 100K
47 Lê Hà 0844156xxx Thẻ điện thoại 100K
48 Bùi Nguyên Sáng 0711528xxx Thẻ điện thoại 100K
49 Minh Trang Lê 0711527xxx Thẻ điện thoại 100K
50 Sơn Lê 0393665xxx Thẻ điện thoại 100K
51 Liên Thái Hà 0992458xxx Thẻ điện thoại 100K
52 Baonhi Vu 0966358xxx Thẻ điện thoại 100K
53 Trần Hồng Hạnh 0925144xxx Thẻ điện thoại 100K
54 Dương Giang 0988256xxx Thẻ điện thoại 100K
55 Cẩm Liên 0755284xxx Thẻ điện thoại 100K
56 Ngọc Tiệp 0788154xxx Thẻ điện thoại 100K
57 Ngô Thành Đạt 0955214xxx Thẻ điện thoại 100K
58 Phạm Luyên 0788515xxx Thẻ điện thoại 100K
59 Minh Hòa 0985306xxx Thẻ điện thoại 100K
60 Ana Hoài 0399546xxx Thẻ điện thoại 100K
61 Hạnh Gầy 0963164xxx Thẻ điện thoại 100K
62 Võ Hồng Đức 0906235xxx Thẻ điện thoại 100K
63 Thùy Linh Ngô 0906233xxx Thẻ điện thoại 100K
64 Lê Cẩm Lệ 0363312xxx Thẻ điện thoại 100K
65 Ut Tran Saigon 0983290xxx Thẻ điện thoại 100K
66 Lý Trí 0369870xxx Thẻ điện thoại 100K
67 Trần Trần 0973302xxx Thẻ điện thoại 100K
68 Thanh Thuỷ 0374942xxx Thẻ điện thoại 100K
69 Nguyễn Viết Nam 0981518xxx Thẻ điện thoại 100K
70 Nguyễn Thắm 0966280xxx Thẻ điện thoại 100K
71 Summer Snow 0364170xxx Thẻ điện thoại 100K
72 Hoa Nắng 0358997xxx Thẻ điện thoại 100K
73 Vũ Thị Minh 0344925xxx Thẻ điện thoại 100K
74 Nguyễn Thị Biên 0363364xxx Thẻ điện thoại 100K
75 Dung Bùi 0962844xxx Thẻ điện thoại 100K
76 Tung Pham 0979839xxx Thẻ điện thoại 100K
77 Lavender Tn 0986316xxx Thẻ điện thoại 100K
78 Hoàng Hải 0969200xxx Thẻ điện thoại 100K
79 Bùi Phạm Nhật Hạ 0327442xxx Thẻ điện thoại 100K
80 Ngọc Bảo Gia Định 0915815xxx Thẻ điện thoại 100K
81 Hiếu Thịt Mỡ 0869109xxx Thẻ điện thoại 100K
82 Phúc Vũ 0969464xxx Thẻ điện thoại 100K
83 Tuan Nguyen 0983535xxx Thẻ điện thoại 100K
84 Vũ Đức Dương 0795274xxx Thẻ điện thoại 100K
85 Len Pham 0921942xxx Thẻ điện thoại 100K
86 Thanh Ana 0778832xxx Thẻ điện thoại 100K
87 Dương Thành Hiền 0966339xxx Thẻ điện thoại 100K
88 Thuann Pham Thanh 0764129xxx Thẻ điện thoại 100K
89 Thùy Mai 0985419xxx Thẻ điện thoại 100K
90 Thúy Vy Nguyễn 0374112xxx Thẻ điện thoại 100K
91 PhiềnM Muộnd 0354347xxx Thẻ điện thoại 100K
92 Giang Quỳnh 0905435xxx Thẻ điện thoại 100K
93 Nguyệt Louis 0898171xxx Thẻ điện thoại 100K
94 Đinh Song Hoàng Nam 0337809xxx Thẻ điện thoại 100K
95 Nguyễn Tú My 0833081xxx Thẻ điện thoại 100K
96 Nguyễn Hải 0395347xxx Thẻ điện thoại 100K
97 Nguyễn Hoàn Hảo 0888101xxx Thẻ điện thoại 100K
98 Trần Mai Ly 0984310xxx Thẻ điện thoại 100K
99 Ngân Minh 0924189xxx Thẻ điện thoại 100K
100 Trọng Võ 0705220xxx Thẻ điện thoại 100K
101 Tiến Khây 0365645xxx Thẻ điện thoại 100K
102 HT Nguyet 0944025xxx Thẻ điện thoại 100K
103 Vũ Kiên Trường 0345868xxx Thẻ điện thoại 100K
104 NG Tam 0708361xxx Thẻ điện thoại 100K
105 Trần Kiệt 0915064xxx Thẻ điện thoại 100K
106 Thiên Hân 0915064xxx Thẻ điện thoại 100K
107 Nguyễn Mến 0948902xxx Thẻ điện thoại 100K
108 Nam Le 0339591xxx Thẻ điện thoại 100K
109 Ais Phạm 0915064xxx Thẻ điện thoại 100K
110 DI VA 0889142xxx Thẻ điện thoại 100K
111 Thái Bình Dương 0976857xxx Thẻ điện thoại 100K
112 Phạm Hồng Thủy 0394579xxx Thẻ điện thoại 100K
113 Bùi Xuân Việt 0854622xxx Thẻ điện thoại 100K
114 Minh Thiệnkh 0942819xxx Thẻ điện thoại 100K
115 Thanh Toàn Châu 0964428xxx Thẻ điện thoại 100K
116 Cao Huyen Dieu 0378489xxx Thẻ điện thoại 100K
117 Nguyễn Thủykk 0365098xxx Thẻ điện thoại 100K
118 Thủy Phươngk 0912318xxx Thẻ điện thoại 100K
119 Nguyễn Bảo Trâm 0948516xxx Thẻ điện thoại 100K
120 Thuy Nguyen Van 0983409xxx Thẻ điện thoại 100K
121 Nguyễn Thế Vinh 0788877xxx Thẻ điện thoại 100K
122 Huỳnh Thủy 0888535xxx Thẻ điện thoại 100K
123 Nhan Nguyen 0328483xxx Thẻ điện thoại 100K
124 Đoàn Thúy Ngọc 0329319xxx Thẻ điện thoại 100K
125 Bùi Lệ 0389122xxx Thẻ điện thoại 100K
126 Nguyen Thi Hien Nguyen 0984599xxx Thẻ điện thoại 100K
127 Dien Nguyen 0937555xxx Thẻ điện thoại 100K
128 Na Chery 0585976xxx Thẻ điện thoại 100K
129 Voi Kòi 0982811xxx Thẻ điện thoại 100K
130 Trần Minh Thư 0924711xxx Thẻ điện thoại 100K
131 Hồng Vànghk Hoa 0934445xxx Thẻ điện thoại 100K
132 Ngann Trann 0348761xxx Thẻ điện thoại 100K
133 Khánh Lưu 0762311xxx Thẻ điện thoại 100K
134 Phương Vĩnh 0978122xxx Thẻ điện thoại 100K
135 Long Thành 0767507xxx Thẻ điện thoại 100K
136 Trương Phạm Tuấn Vinh 0372008xxx Thẻ điện thoại 100K
137 Trần Quỳnh Giao 0366958xxx Thẻ điện thoại 100K
138 Mỹ An 0967591xxx Thẻ điện thoại 100K
139 Trinh Nguyễn 0704807xxx Thẻ điện thoại 100K
140 Ánh Hồng 0329319xxx Thẻ điện thoại 100K
141 Gia Linh Nguyễn 0915678xxx Thẻ điện thoại 100K
142 Iris Nguyễn 0907090xxx Thẻ điện thoại 100K
143 Nguyễn Xuân Mẫn 0969691xxx Thẻ điện thoại 100K
144 An Nguyn 0967591xxx Thẻ điện thoại 100K
145 Hiền Mai 0924953xxx Thẻ điện thoại 100K
146 Anh Maii 0941651xxx Thẻ điện thoại 100K
147 Đặng Khánh 0346098xxx Thẻ điện thoại 100K
148 Bùi Hồng Ngọc 0948902xxx Thẻ điện thoại 100K
149 Tyler Nguyễn 0909321xxx Thẻ điện thoại 100K
150 Chun Candy 0924526xxx Thẻ điện thoại 100K
151 Vinh Lê 0906077xxx Thẻ điện thoại 100K
152 Nguyễn Mộng Ngọc Châu 0327093xxx Thẻ điện thoại 100K
153 Dương Phúc 0816268xxx Thẻ điện thoại 100K
154 Quốc Thịnh 0935218xxx Thẻ điện thoại 100K
155 Chi Đinh 0867696xxx Thẻ điện thoại 100K
156 Nghi Nguyenthinghi 0909455xxx Thẻ điện thoại 100K
157 Cậu Ấm 0972421xxx Thẻ điện thoại 100K
158 Phạm Thịnh 0935218xxx Thẻ điện thoại 100K
159 Văn Thinh Trần 0975920xxx Thẻ điện thoại 100K
160 Hoàng Tú 0395679xxx Thẻ điện thoại 100K
161 Đào Ánh Tuyết 0374112xxx Thẻ điện thoại 100K
162 Nguyễn Thiên Phúc 0983609xxx Thẻ điện thoại 100K
163 Nguyen Trang 0906463xxx Thẻ điện thoại 100K
164 Nguyễn Hồng Thi 0353714xxx Thẻ điện thoại 100K
165 Tram Nguyen 0922034xxx Thẻ điện thoại 100K
166 Mai Nguyễn 0925711xxx Thẻ điện thoại 100K
167 Ngân Khánh 0938580xxx Thẻ điện thoại 100K
168 Hoàng Tr Minh 0948596xxx Thẻ điện thoại 100K
169 Vy Nguyễn Thị 0971621xxx Thẻ điện thoại 100K
170 Ngọc Ánh 0923309xxx Thẻ điện thoại 100K
171 Ruby Ngọc 0924034xxx Thẻ điện thoại 100K
172 Nguyễn Ngọc Thủy 0924712xxx Thẻ điện thoại 100K
173 Trần Quang Cường 0905055xxx Thẻ điện thoại 100K
174 Thủykk Nguyễn 0929514xxx Thẻ điện thoại 100K
175 Yêuu Mãi 0934636xxx Thẻ điện thoại 100K
176 Đào Thị TuyếtK 0925712xxx Thẻ điện thoại 100K
177 Nguyễn Thúy 0974699xxx Thẻ điện thoại 100K
178 Minh Nam Đào 0938580xxx Thẻ điện thoại 100K
179 Nguyễn Ngọc Maii 0924953xxx Thẻ điện thoại 100K
180 Nguyễn Thúy 0347521xxx Thẻ điện thoại 100K
181 Con Chip 0929524xxx Thẻ điện thoại 100K
182 Dung Nguyễn 0522041xxx Thẻ điện thoại 100K
183 Nguyễn Thủy 0941928xxx Thẻ điện thoại 100K
184 Nguyễn Đức Thiện 0983609xxx Thẻ điện thoại 100K
185 Nguyễn Trọng Chung 0123456xxx Thẻ điện thoại 100K
186 Phạm Thị Thảo 0846842xxx Thẻ điện thoại 100K
187 Trương Gia Bảo 0888023xxx Thẻ điện thoại 100K
188 Trần Phương 0902338xxx Thẻ điện thoại 100K
189 Quy Ngoc Gia 0909819xxx Thẻ điện thoại 100K
190 Sam Hoa 0971621xxx Thẻ điện thoại 100K
191 Trần Thị Ngân 0348920xxx Thẻ điện thoại 100K
192 Ngọc Bảo 0948596xxx Thẻ điện thoại 100K
193 Pítch 0794811xxx Thẻ điện thoại 100K
194 Nguyễn Thái Huy 0964099xxx Thẻ điện thoại 100K
195 Nguyễn Thị Thúy 0929514xxx Thẻ điện thoại 100K
196 Phạm Thùy 0357313xxx Thẻ điện thoại 100K
197 Khanh Nguyen 0961679xxx Thẻ điện thoại 100K
198 Đỗ Văn Duy 0708130xxx Thẻ điện thoại 100K
199 Hoàng Nguyên 0705837xxx Thẻ điện thoại 100K
200 Đông Nguyễn 0949971xxx Thẻ điện thoại 100K